Avís legal

Identificador de l’Titular d’aquest lloc i pàgines web
Amb la finalitat de donar compliment al que disposa la normativa aplicable en relació a la Privadesa i la Protecció de Dades, a continuació s’indiquen les dades d’identificació de l’responsable de l’Tractament de les dades de caràcter personal:
Proyectes y desarrollos BCN S.L. (Des d’ara Restaurant Zarautz, societat de nacionalitat espanyola, amb CIF B64882699 i domicili social Elisi 13, 08014 de Barcelona, amb telèfon de contacte (+34) 934 192 131, correu electrònic info@zarautzbcn.es i amb contacte per a la Protecció de dades en la mateixa adreça de correu electrònic: info@zarautzbcn.es

Condicions d’access i d’ús de la pàgina web

1. L’accés i l’ús de les pàgines web de Restaurant Zarautz quedaran subjectes a les presents condicions generals.

La utilització de les pàgines web de titularitat de Restaurant Zarautz suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi i que a continuació s’enumeren. Restaurant Zarautz es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’Ús.

Restaurant Zarautz informa que es reserva el dret, sense previ avís o comunicació, de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l’accés o la utilització, total o parcialment, d’aquest lloc web i el seu contingut a aquells usuaris o visitants de la mateixa que incompleixin qualsevol de les condicions d’ús previstes en aquest Avís Legal.

2. Propietat Intel·lectual i Industrial.
El contingut de les Experiències gastronòmiques de Restaurant Zarautz i el aquest lloc web estan protegit pel copyright segons les lleis de la Unió Europea relatives a drets d’autor, així com convencions internacionals i altres lleis també relacionades amb el copyright. L’usuari té terminantment prohibit modificar, publicar, transmetre, vendre, participar en la transferència o venda o reproducció, crear treballs derivats, distribuir, representar, mostrar o explotar de qualsevol forma o manera qualsevol dels materials de les mateixes o el programari o materials relacionats amb aquests, ja sigui total o parcialment.

Tots els continguts de les pàgines web de Restaurant Zarautz entenent com a tals, sense ser limitadors en l’enumeració: textos, imatges, gràfics, logos, documents, continguts audiovisuals i sonors, així com el disseny gràfic i codis necessaris per a l’execució i funcionament de aquestes pàgines web, etc., estan sotmesos a la normativa sobre Propietat Intel·lectual i / o Industrial.

El contingut de les Experiències gastronòmiques de Restaurant Zarautz i el aquest lloc web estan protegit pel copyright segons les lleis de la Unió Europea relatives a drets d’autor, així com convencions internacionals i altres lleis també relacionades amb el copyright. L’usuari té terminantment prohibit modificar, publicar, transmetre, vendre, participar en la transferència o venda o reproducció, crear treballs derivats, distribuir, representar, mostrar o explotar de qualsevol forma o manera qualsevol dels materials de les mateixes o el programari o materials relacionats amb aquests, ja sigui total o parcialment.

Sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Restaurant Zarautz, o sense fer referència a la titularitat de Restaurant Zarautz dels drets de propietat intel·lectual i industrial, queden prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa.

Els drets sobre els continguts corresponen a Restaurant Zarautz o a tercers si és el cas. L’usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per al seu ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

Les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen en les diferents pàgines web d’aquest lloc són titularitat de Restaurant Zarautz o bé de tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

3. Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts.
L’usuari no podrà en cap cas modificar o suprimir les dades identificatives que existeixin en els drets de Restaurant Zarautz o de tercers. L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte en la pàgina web de Restaurant Zarautz. o s’utilitzin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que no impliquin violació de drets de Propietat Intel·lectual / Industrial o algun tipus de dany per a la pàgina web de Restaurant Zarautz i / o la seva informació o serveis oferts.

L’usuari s’obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web de Restaurant Zarautz de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals de la moral, els bons costums, l’ordre públic ia fer un ús mesurat, correcte i lícit dels serveis continguts ia no realitzar, col·laborar o promoure especialment qualsevol de les següents activitats:
a) Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia de terrorisme, o qualsevol altre contingut que siguin contraris als drets humans, als bons costums o la moralitat.
b) Realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i / o Industrial dels seus legítims titulars.
c) Provocar danys en els sistemes informàtics de Restaurant Zarautz dels seus proveïdors o de tercers i / o introduir o difondre virus informàtics, programari nociu o altre tipus de sistemes que puguin causar danys en sistemes informàtics.
d) Transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol • licitats o autoritzats.

4. Renuncias y Limitaciones de responsabilidad
Restaurante Zarautz no serà responsable de la informació, els serveis i / o productes oferts i / o prestats per tercers a través de la pàgina web de Restaurant Zarautz ni dels continguts proporcionats per tercers.

Restaurant Zarautz no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a la pàgina web de Restaurant Zarautz o de l’ús d’informació o aplicacions que contingui.

Restaurant Zarautz no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d’informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l’ús dels continguts de la seva pàgina web.

L’ús que pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web de Restaurant Zarautz i / o de l’accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o “links” que apareixen a la pàgina de Restaurant Zarautz es realitzarà sota la exclusiva responsabilitat d’aquells que efectuïn aquest tipus d’actes, i no és Restaurant Zarautz responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d’aquests usos o activitats.

Els hiper vincles o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Restaurant Zarautz no exerceix cap tipus de control, conseqüentment, Restaurant Zarautz no respon ni dels continguts ni de l’estat de aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest lloc web tampoc implica que Restaurant Zarautz ni el seu personal, es solidaritzi, comparteixi opinió o filiació, recomani o aprovi els seus continguts.

5.- Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat
En el cas que qualsevol usuari de la pàgina web tingués coneixement que els enllaços continguts en la pàgina web de Restaurant Zarautz remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral i voldria denunciar-ho en coneixement de Restaurant Zarautz, podrà posar-se en contacte indicant els punts següents:
Dades personals de l’comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic; sense una identificació efectiva i real de l’comunicant no serà considerar vàlida la comunicació realitzada).

Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat de l’enllaç;
En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals de l’titular de el dret infringit quan sigui persona diferent de l’comunicant. Així mateix, en aquest supòsit de violació dels drets, haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació de l’titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte de titular quan sigui persona diferent de l’comunicant o bé es tracti de la representació d’una persona jurídica.

Per notificar qualsevol incidència o irregularitat, els comunicants hauran de dirigir-se a seu social de Restaurant Zarautz situades Elisi 13, 08014 de Barcelona, ​​o bé a l’adreça de correu info@zarautzbcn.es que se li indicarà en cada cas els punts i canals a seguir.

La recepció per part de Restaurant Zarautz de la comunicació d’activitats de caràcter il·lícit o inadequat no suposarà, segons el que disposa la normativa relativa a serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant, ni tampoc pressuposa una actuació de Restaurant Zarautz com a conseqüència d’aquesta comunicació, ja que la mateixa serà considerada i avaluada per vi actuarà en conseqüència segons els seus criteris ètics i morals.

6. General
Restaurante Zarautz es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a la seva pàgina web ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixa i de les condicions d’accés i ús de la pàgina web de Restaurant Zarautz.

Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Restaurant Zarautz a títol gratuït.

Totes les qüestions relatives a les presents condicions d’ús i a les pàgines web de Restaurant Zarautz es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre.

7. Tractament de Dades Personals
Per obtenir informació sobre el tractament de dades personals de Restaurant Zarautz, si us plau, dirigir-se a l’enllaç de la pàgina de Política de Privadesa.